Ekonavet Utbildning & Redovisning AB drivs sedan 2005 av Marianne Maupoix-Wedberg i Falun.

Marianne har som föreläsare många utbildningsuppdrag med inriktning mot lönehantering och arbetsrätt inom lönehantering. Hennes specialkompetens är just löner, arbetsrättslagar och de vanligaste kollektivavtalen.

Marianne är auktoriserad, både som redovisningskonsult och lönekonsult inom SRF. Då Marianne även är licensierad Visma lärare håller hon också kurser inom Vismas program Visma Administration och Visma Lön 600. Som auktoriserad redovisningskonsult och auktoriserad lönekonsult, utför Marianne också uppdrag inom redovisning, lönehantering, bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

 

Marianne MW Ekonavet helbild